Ako vrátiť tovar zakúpený online

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru a jeho následná refundácia vôbec nemusí byť vašou nočnou morou. Vzhľadom k tomu, že nakupovanie online je stále populárnejšie, narastá aj počet súvisiacich legislatívnych nástrojov na ochranu zákazníka. Vrátiť tovar, s ktorým nie ste spokojný, je stále jednoduchšie.

Odstúpenie od zmluvy
Veľmi podstatná informácia je, že odstúpenie od zmluvy nie je reklamáciou. Síce v oboch prípadoch posielate tovar naspäť do obchodu, no je tam niekoľko podstatných rozdielov. Pri reklamácii sa dožadujete odstránenia závady. V prípade odstránenia chyby nedostane zákazník limpieza a vapor domestica peniaze naspäť, len sa odstráni nedostatok alebo vymení tovar. Ak sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť, predávajúci vám vráti peniaze a vy vrátite tovar. Odstúpenie od zmluvy nie je možné vždy, ale len v dohodnutých alebo zákonom stanovených prípadoch. Pre nákupy cez internet platí právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní.

Pri zakúpení tovaru v kamennej predajni takéto právo nevzniká automaticky a je skôr veľmi zriedkavou výnimkou. Dôležitou informáciou je, že ak si zákazník tovar objedná cez internet, zaplatí ho a v kamennej predajni si ho len vyzdvihne, stále platí možnosť odstúpenia od zmluvy do 14 dní. Podstatné je tiež to, že takéto právo nevzniká podnikateľským subjektom, ale len bežným občanom.

14-dňová lehota
Lehota na vrátenie tovaru začína plynúť v momente prevzatia tovaru. Ak ide o službu, tak momentom uzatvorenia zmluvy o danej službe. Odstúpiť je možné aj skôr, teda napríklad počas prepravy tovaru. Lehota končí v polnoc posledného 14. dňa. Stačí pritom como limpiar un sillon, ak odstúpenie zmluvy do 23:59 v posledný deň zákazník oznámi, nemusí dovtedy aj vrátiť tovar.

Internetový obchod musí zákazníka oboznámiť s podmienkami, lehote a postupoch, vrátane vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy. Ak si prevádzkovateľ obchodu tieto podmienky nesplní, predlžuje sa lehota o celý rok na 12 mesiacov a 14 dní.

Lehota sa menila na 14-dňovú v roku 2014, z pôvodnej 7-dňovej. Ak má niektorý obchod na svojich stránkach informáciu o 7-dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, je možné, že len nemajú aktualizovanú webstránku. Zároveň si takýto obchod nesplnil vyššie uvedené povinnosti a teda lehota na vrátenie tovaru sa predlžuje o rok.

Ako vrátenie prebieha?

Zákon stojí pomerne jednoznačne na strane zákazníka. Ak by napríklad vrátil do obchodu tovar poškodený alebo znečistený, obchod musí najprv zákazníkovi vrátiť peňažné plnenie, až potom sa domáhať náhrady škody na čistenie alebo vrátenie do pôvodného stavu.

Obchod musí zákazníkovi vrátiť všetky prijaté platby, teda cenu tovaru aj s poštovným, balným alebo akýmkoľvek ďalším zaúčtovaným poplatkom. Pri poštovnom platí jedna špecialita: vrátenie peňazí je vo výške najlacnejšej alternatívy v čase nákupu. Ak si teda zákazník vybral napríklad drahšie doručenie kuriérom, dostane naspäť len cenu za najlacnejšiu prepravu poštovným balíkom.

Možno ste sa už niekedy stretli s tým, že obchod požadoval vrátenie tovaru v pôvodnom obale. Zákon však nič také neprikazuje a nevyžaduje. Práve naopak, ak má takúto podmienku obchod zakotvenú, znamená to, že ukladá zákazníkovi podmienku bez právneho dôvodu. Takýto úkon je stíhateľný pokutou zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.

V niektorých prípadoch je možnosť odstúpenia od zmluvy obmedzená. Ide napríklad o tovary podliehajúce skaze, periodickú tlač či elektronický obsah.